Cennik

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261)

Okresowe badanie techniczne
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62 PLN
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98 PLN
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153 PLN
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176 PLN
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199 PLN
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40 PLN
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50 PLN
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c 70 PLN
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78 PLN
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163 PLN
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177 PLN
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 PLN
1.17 tramwaj – wagon silnikowy 330 PLN
1.18 tramwaj – wagon przegubowy 395 PLN
1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny 250 PLN
1.20 tramwaj – wagon doczepny bierny 110 PLN
1.21 trolejbus – badania elektryczne2) 115 PLN
1.22 motorower 50 PLN
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62 PLN
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20 PLN
2.2 skuteczności działania hamulców tramwajuprzewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 120 PLN
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 PLN
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 PLN
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 PLN
2.6 toksyczności spalin 14 PLN
2.7 poziomu hałasu 20 PLN
2.8 geometrii kół jednej osi 36 PLN
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14 PLN
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20 PLN
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20 PLN
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 PLN
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51PLN
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych  20 PLN
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 PLN
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 PLN
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 PLN
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 PLN
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z predkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 PLN
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 PLN
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmiany w dowodzie rejestracyjnym 82 PLN
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ubezpieczenie) 50 PLN
6.9 a skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 PLN
6.9 b skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania środowiska 94 PLN
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 PLN
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50 PLN
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych zumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 PLN
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35 PLN
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21 PLN
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48 PLN
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41 PLN
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41 PLN
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49 PLN
7.7 wykonanie numeru silnika 49 PLN
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 PLN
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 PLN
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255 PLN

Objaśnienia

 1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
 2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
 3. W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
 4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
 5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

  Użyte w tekście skróty oznaczają:
  m.w. – masa własna pojazdu,
  d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Godziny otwarcia

Pn-pt: 8.00-18.00
Sb: 8.00-13.00

Odwiedź nas

Bydgoska 75
78-600 Wałcz

Zadzwoń

67 387 20 80

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zaznacz

13 + 1 =